Ko žmogus labiausiai bijo. Kad aš susprogdinsiu jo tikėjimo burbulą.

inbox@ramiuveidu.lt